VNU

 

deelname

De Strategie Summit Energie & Utilities is een exclusieve, kleinschalige 24-uurs bijeenkomst voor circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector of die daaraan gelieerd zijn, zoals kennis- en brancheorganisaties. Alle deelnemers aan de Strategie Summit worden door 54Events persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd. Deze genodigdenlijst wordt samengesteld uit het netwerk van nieuwe en bestaande deelnemers en de Raad van Advies. Het niveau van de aanwezigen en de diversiteit van het gezelschap wordt hiermee gewaarborgd.

Sector

We streven naar een goede verdeling van de verschillende subsectoren, waaronder: energiemaatschappijen, netbeheerders, opwekkers, recyclers, waterbedrijven, mainports en grootverbruikers. Ook betrekken wij een select aantal topambtenaren en brancheverenigingen bij de bijeenkomst.

Niveau

De Strategie Summits richten zich op de top van de piramide. Dit betekent dat alle Strategie Summits uitsluitend bestemd zijn voor topmanagement. Uitgenodigd worden bestuurders, directieleden en eindverantwoordelijken van de grootste, interessantste en innovatiefste organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Deelname

De volgende Strategie Summit Energie & Utilities vindt plaats op 19 & 20 maart 2018. Kwaliteit staat bij de Strategie Summit voorop. Daarom bieden wij onze deelnemers een kwaliteitsgarantie: bij ontevredenheid restitutie van deelnamebedrag. De waarde van de bijeenkomst is €1.295 (excl. BTW). Wilt u meer informatie over deelname? Neemt u dan gerust contact met ons op.
 
 

Thema 2018: 'Samen werken aan transitie'
 

Over de urgentie om actie te ondernemen voor het klimaat lijkt zowel aan de linker als rechterkant van het politieke spectrum eensgezindheid te bestaan. Ook op het internationale toneel waar de VS zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs vormen de rest van Europa en ook de G20 juist een sterker front op het onderwerp en worden de kansen die de energietransitie biedt, onderstreept.

 

Dat gezegd hebbende, bestaat er over de exacte doelstellingen en kaders die nodig zijn om deze ook te behalen nog veel discussie. En hoewel de meeste stakeholders het eens zijn dat bij het behalen van de C02 doelstellingen alles op elkaar ingrijpt en de transitie veel verder gaat dan zonnepanelen en windmolens is de aanpak in Nederland nog vaak sectoraal en versnipperd. Daarnaast bestaat er een keur aan oplossingsrichtingen en dient de vraag zich aan hoe en waar de graden van keuzevrijheid worden bepaald en wie de regie over het geheel moet voeren.

 

Waar plaatsen we de stippen op de horizon? Hoe zorgen we ervoor dat deze ook over regeer- en raadsperiodes standhouden? Hoe borgen we dat bedrijfssectoren en belangengroepen zich niet alleen committeren aan de gezamenlijke doelstellingen maar dat ook individuele organisaties in het benodigde tempo maatregelen implementeren?


20 maart: 'Samen doen'

 • Lessons learned 2013 – 2017
 • De rol van technologie als facilitator van de energietransitie
 • Betrokkenheid en draagvlak
 • Randvoorwaarden voor succes

Programma

Tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities staat kennis delen, kennis vergaren, inspiratie en netwerken centraal. Kenmerkend voor de Strategie Summits is de specifieke formule van plenaire bijdragen, plenaire discussiemomenten, ronde tafeldiscussies, 1-op-1 gesprekken en tal van informele netwerkmomenten. De deelnemers en aanwezige topsprekers delen niet alleen hun kennis en visie over de meest actuele onderwerpen, maar gaan tevens de discussie aan.

Wilt u meer weten over het programma? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 • NetwerkmomentenInformele netwerkmomenten, zoals het ontspannen diner, de aansluitende borrel en de lunch.
 • DagvoorzitterDe professionele en zeer vakkundige dagvoorzitter Charles Groenhuijsen.
 • Exclusieve settingEen exclusieve setting en sfeervolle ambiance op een prachtig landgoed.
 • Doelstelling en actiepuntenAfsluiting met concrete doelstellingen en actiepunten.
 
 

Onderzoek & Raad van Advies

Om de strategische thema’s binnen de sector vast te stellen is er een onafhankelijke Raad van Advies samengesteld. Samen met hen wordt bepaald welke strategische thema’s tijdens de bijeenkomst centraal zullen staan. Voorafgaand aan de bijeenkomst gaan we met alle deelnemers 30 minuten telefonisch of face-to-face in gesprek, waarbij we de hoofdthema’s van de Strategie Summit bespreken. De uitkomsten van het onderzoek worden gebundeld in het onderzoeksrapport en dienen tevens als basis voor het inhoudelijke programma van de Strategie Summit. Aan het eind van de Strategie Summit ontvangen alle aanwezigen dit onderzoeksrapport.


De Raad van Advies 2019 bestaat uit de volgende personen:

 • Rob Jetten - Strategie Summit Energie Drs. R.A.A. (Rob) Jetten
  Woordvoerder Klimaat; Energie; Gaswinning; Spoor/Openbaar vervoer/Taxi; Democratische Vernieuwing/lid, D66/Tweede Kamer.
 • Robin Post van der Burg Ir. R.P. (Robin) Post van der Burg
  Co-founder/directeur, Torrgas.
 • H. Slootweg Prof.dr.ir. J.G. (Han) Slootweg
  Lid Hoofddirectie Enexis/Hoogleraar TUe.
 • Ron Wit drs. R.C.N. (Ron) Wit
  Directeur corporate strategy a.i. en public affairs, Eneco Group
 
 

(Gespreks)partners

De Strategie Summit Energie & Utilities biedt u als partner een unieke mogelijkheid om op een effectieve manier direct in contact te komen met bestuurders uit de energie & utilities sector. De Strategie Summit vindt plaats op een prachtige locatie in een ongedwongen sfeer. Voor ons bent u als service provider geen sponsor van de Strategie Summit, maar een inhoudelijk partner. Dit houdt in dat u een waardige content- en gesprekspartner bent voor ons als organisatie en voor de aanwezige deelnemers.

Wilt u effectief in contact komen met circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector? Neemt u dan contact op met Wendy van de Geijn.

 • Inzicht U krijgt inzicht in de profielen van de aanwezige deelnemers middels het onderzoeksrapport.
 • OnderzoeksrapportAlle aanwezigen ontvangen na afloop van de Strategie Summit het ter voorbereiding geschreven onderzoeksrapport.
 • OrganisatievisieU heeft de gelegenheid om uw organisatievisie op de thema's te delen middels het onderzoeksrapport.
 • ComplementairAanwezige partners zijn complementair in plaats van concurrerend. Een gezonde balans tussen deelnemers en partners is gegarandeerd.
 

(Gespreks)partners Energie & Utilities 2018

Klik op de logo's voor verdere informatie.
UMS GroupTwynstra Gudde Jurczik de Blauw

Locatie Landgoed Duin & Kruidberg

 
 

Terugblik 2018

Quotes


“De juiste mensen en de juiste programmering. Een zeer nuttige tijdsbesteding.”
Hans Grünfeld, algemeen directeur, VEMV 


“Perfect divers, programma-inhoudelijk en qua mensen. Dat maakt het voor mij bijzonder interessant.”
Marijke Kellner, manager energietransitie, Gasunie Transport Services B.V.


“Hier zie ik de mensen die ik spreken wil. En het programma is erg interessant.”
Mariëtte van Empek, programmadirectreur Duurzame mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 
 

CONTACT

 

 

 

 •